Затваряне

BG - BG


Please select a country and, if applicable, a language.

Обратно към страницата за общ преглед
Държава:България
Език:български

Есенциални фосфолипиди при болести на черния дроб 


EFSM: 2022;2:220017DOI: 10.52778/22.0017Публикувано на: 19.01.2022
Assoc. Prof. Peter Minárik и Eva Koscova

Черният дроб е важен орган за метаболизма и имунната система. Високият прием на въглехидрати или прекомерната консумация на алкохол могат да отключат възпалителни процеси, водещи до развитие на мастна чернодробна болест. Прегледът на 25 изследвания, публикувани в научната литература, показа положителни резултати от употребата на есенциални фосфолипиди.

В черния дроб протичат много метаболитни процеси като синтеза на белтъци, включително продукцията на фактори на кръвосъсирването и глюконеогенеза. Хепатоцитите съхраняват въглехидрати под формата на гликоген и мазнини като енергиен резерв, който е достъпен при необходимост. Друга важна функция на хепатоцитите е детоксикацията и биологичното разграждане на ксенобиотични вещества.

Черният дроб е също така важен орган по отношение на имунната система. Той служи като филтър между червата и системното кръвообращение, като разпознава и унищожава бактерии, мъртви клетки или вредни чужди субстанции. Това се осъществява чрез специфични имунокомпетентни клетки, като голям брой макрофаги (Купферови клетки). Приносът на черния дроб за системния имунитет е жизненоважен, защото хепатоцитите произвеждат 80–90% от протеините, необходими за хуморалния имунитет [1].

Мастни чернодробни заболявания

Неалкохолната мастна чернодробна болест (НАМЧБ), заедно с алкохолната чернодробна болест (АЧБ), има разнообразни причинители, сред които затлъстяване, консумация на алкохол и диабет. Симптомите на болестта като лесна умора, диспепсия и дискомфорт в горната дясна коремна област, са неспецифични и лесно могат да се пренебрегнат. Последствията от нелекуването на чернодробната стеатоза може да бъдат сериозни. Отлагането на мазнини в чернодробните клетки (стеатоза) води до оксидативен стрес с хронична възпалителна реакция и предизвиква стеатохепатит. Ако заболяването не се разпознае и лекува по подходящ начин, има опасност от развитие на чернодробна цироза или дори на хепатоцелуларен карцином. В допълнение към физическите упражнения, редуциране на телесното тегло и балансираната диета голям интерес представляват и специфичните лекарствени методи на лечение. Прегледът на научната литература, представен тук, изследва клиничната ефективност и безопасността от употребата на есенциални фосфолипиди при мастни чернодробни заболявания.

Лекуване на мастни чернодробни болести с есенциални фосфолипиди (ЕФЛ)

Есенциалните фосфолипиди образуват двоен слой от клетъчна и субклетъчна мембрани и контролират техните флуидност и биологична активност (Фиг. 1). Ефективността на ЕФЛ в лекуването на чернодробни заболявания беше доказана чрез способността на част от молекулните компоненти да се вмъкват между разрушените участъци на клетъчните мембрани в черния дроб (хепатоцитите), като по този начин се подобрява възможността за регенерация и се стимулира флуидността и функцията на хепатоцитната клетъчна мембрана. ЕФЛ притежават антиоксидантни, антихолестатични, противовъзпалителни, антифибротични и регенеративни качества.

Указанието за приложение е подобряване на прилежащите здравословни проблеми, произтичащи от токсично или хранително увреждане на черния дроб (от алкохол, лекарства, неправилно хранене и нездравословна диета, водеща до наднормено тегло, затлъстяване и хиперлипидемия), алкохолна или неалкохолна мастна чернодробна болест (АЧБ, НАМЧБ) и възпаление на черния дроб (хепатит). Въпреки това, използването на ЕФЛ не компенсира консумацията на хепатотоксични вещества като алкохол и не замества цялостната корекция в начина на живот - намаляване на прекомерното затлъстяване при наднормено тегло и затлъстяване.

Препоръчителната дневна доза ЕФЛ за деца на и над 12-годишна възраст и за възрастни е 3 х 600 мг (1800 мг). Продължителността на лечение не е ограничена във времето. Подобрение в серумните ензими при 17 пациента с мастна чернодробна болест е отбелязано след 20-дневен курс на лечение. В сравнение с показателите преди лечение стойностите на ензимната активност на ГГТ в серума значително се понижават след 1,3 и 6 месеца терапия с ЕФЛ, докато в контролната (плацебо) група отклоненията в показателите не представляват статистическа значимост [2].

Единственoтo противопоказание на ЕФЛ е свръхчувствителността към активната съставка или към някое от помощните вещества (напр. соево масло). Взаимодействия с лекарствени вещества са редки. Въпреки това, взаимодействията на ЕФЛ с антикоагуланти не могат да бъдат изключени. Понякога има необходимост от коригиране на дозата. Нечести странични реакции са стомашните разстройства като гадене или повръщане, диария, меки изпражнения и подуване на корема. Много редки странични реакции са алергичните реакции - обрив или уртикария.

В прегледа на научната литература Gundermann et al. оценяват публикации от MEDLINE, EMBASE, COCHRANE LIBRARY, както и публикации в национални журнали с фокус предимно върху гастроентерологията. От научните публикации, публикувани между 1988 и 2014 г., са включени единствено тези, отнасящи се за високо пречистения екстракт от соеви зърна (Glycine max (L.) Merr.) със съдържание на фосфатидилхолин между 72 % и 96 %. Въз основа на фармакологичните и клиничните резултати от 25-те проучвания, включени в изследването, авторите достигат заключението, че ЕФЛ ускоряват подобряването и нормализирането на субективни симптоми като болка в горна дясна коремна област или диспепсия при пациенти с мастни чернодробни заболявания. В допълнение, оценката показа подобрение в резултатите от образната диагностика, биохимичните показатели и хистологичните изследвания [3]. Благоприятните ефекти на ЕФЛ при НАМЧБ са подчертани от по-скорошен преглед на научната литература и мета-анализ от Dajani и Popovic [4].

Обобщение

Прегледът на научната литература показва, че ЕФЛ имат благоприятен ефект при лечението на мастна чернодробна болест и се понасят добре. Авторите смятат, че това откритие е подкрепено от факта, че всички чернодробни заболявания са свързани с увреждане на клетъчните мембрани и ЕФЛ имат положителен ефект върху състава и функцията на мембраната.

Черният дроб изпълнява важни метаболитни функции и играе ключова роля като орган, участващ във вродения имунитет и в системния хуморален имунитет. Фосфолипидите могат да допринесат за поддържане и възстановяване на здравето на черния дроб.

Литература

  1. Gao B. Basic Liver immunology. Cellular & Molecular Immunology. 2016:13:265–6. doi:10.1038/cmi.2016.9
  2. Gonciarz Z, Besser P, Lelek E, Gundermann KJ, Johannes KJ. Randomised placebo-controlled double blind trial on “essential” phospholipids in the treatment of fatty liver associated with diabetes. Méd Chir Dig. 1988;17(1):61–5.
  3. Gundermann K-J, Gundermann S, et al. Essential phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clinical and Experimental Gastroenterology. 2016;9:105–17. Doi: 10.2147/CEG.S96362.
  4. Dajani AI, Popovic B. Essential phospholipids for non-alcoholic fatty liver disease associated with metabolic syndrome: A systematic review and network meta-analysis. World J Clin Cases 2020;8(21):5235–49.

Конфликт на интереси: P. Minárik не декларира конфликт на интереси. E. Koscova е служител на Sanofi.

Предоставяне на информация: Медицинският текст и публикацията са финансирани от Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Афилиация/Адрес за кореспонденция: Assoc. Prof. Peter Minárik, MD, PhD, MSc, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences; St. Elizabeth University of Health and Social Work, Lubovnikova 59, 841 07 Bratislava, Slovakia и Eva Koscova, MD, PhD, MBA, Sanofi-Aventis Slovakia s.r.o, Bratislava, Slovakia

Preview PDF Infographic

Download PDF Infographic

Изпратено на: 21.05.2021Прието на: 23.11.2021Публикувано на: 19.01.2022
Обратно към страницата за общ преглед
Безплатен абонамент за нашия бюлетин сега.

Така ще получавате най-новите ни публикации.