Затваряне

BG - BG


Please select a country and, if applicable, a language.

Обратно към страницата за общ преглед
Държава:България
Език:български

Наскоро проведен метаанализ на ефикасността на ментово масло при синдром на раздразненото черво


EFSM: 2021;1:210147DOI: 10.52778/efsm.21.0147Публикувано на: 30.08.2021
Harald Weigmann

Мета-анализът показа, че ментовото масло е ефективно и безопасно лекарствено средство за лечение на симптомите на синдром на раздразнените черва. В седем клинични проучвания ментовото масло очевидно превъзхожда плацебо по отношение на подобрението на общите симптоми на синдрома на раздразненото черво. По отношение на страничните ефекти не е установена статистически значима разлика между ментовото масло и плацебо.

Пациентите със синдром на раздразненото черво често страдат от непостоянни симптоми като коремна болка, диария, запек или подуване на корема. Тези симптоми понякога могат да окажат огромно влияние върху качеството на живот на засегнатите. Вече се предлага билков препарат за синдром на раздразненото черво под формата на ментово масло. Наскоро проведен метаанализ обобщи клиничните данни за ментовото масло [1]. Данните потвърждават ефикасността на ментовото масло при синдром на раздразненото черво и допринасят за доказателствено обосновано самолечение.

Синдромът на раздразненото черво е хроничнофункционално разстройство на червата, характеризиращо се с често повтарящи се коремни болки и подуване на корема. Появяват се и симптоми като диария и/или запек. Това влошава качеството на живот на засегнатите, води до чести посещения при лекаря и отсъствие от работа, свързано с боледуване. Счита се, че между 5 и 15% от населението на Западния свят е засегнато от синдрома на раздразненото черво [2]. Заболяването се среща по-често при жените, отколкото при мъжете [3].

Вече се предлага билков препарат за синдром на раздразненото черво под формата на ментово масло. Монотерпеновите съставки могат да имат положителен ефект върху патофизиологията на синдрома на раздразненото черво. L-ментолът блокира калциевите канали в гладката мускулатура и по този начин произвежда спазмолитичен ефект в стомашно-чревния тракт. Ментовото масло има също антимикробни, антиоксидантни, имуномодулиращи и локални анестетични свойства, които също могат да бъдат от значение за лечение на синдром на раздразненото черво.

Наскоро проведен метаанализ потвърждава ефикасността и безопасността

Наличните клинични данни за ментовото масло при синдром на раздразненото черво вече са обединени и оценени в наскоро проведен метаанализ, чиято цел бе да се потвърди ефикасността на ментовото масло в сравнение с плацебо при пациенти със синдром на раздразненото черво и да се установят евентуалните странични ефекти.  

Включени бяха всички рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания с ентеросолвентни капсули с ментово масло и период на лечение най-малко две седмици. Условието за включване е било пациентите да страдат от синдром на раздразненото черво, който да е бил диагностициран по признати критерии, като е трябвало да бъдат изключени органичните заболявания.  

В крайна сметка бяха оценени 12 рандомизирани клинични проучвания с общо 835 пациенти. В седем клинични проучвания ментовото масло очевидно превъзхожда плацебо по отношение на общото подобрение на симптомите на синдрома на раздразненото черво (СРЧ) (съотношение на риска: 2.39 – виж фиг. 1). В шест клинични проучвания ментовото масло е било по-ефективно от плацебо и за коремна болка (съотношение на риска: 1.78 –виж фиг. 2). По отношение на страничните ефекти нямазначима разлика между ментовото масло и плацебо - кактопоказват данните от осем клинични проучвания (фиг. 3).

Значение за фармацевтичната практика

Най-пълният метаанализ, публикуван досега, на ефикасността на ментовото масло при синдром на раздразненото черво показа, че ментовото масло е ефективен и безопасен лекарствен продукт за лечението на симптоми на раздразнено черво. Това се отнася за симптомите в общ план, както и за облекчаването на коремната болка. Процентът на страничните ефекти варира около нивото на плацебо. Следователно ментовото масло може да се препоръчва във фармацевтичната практика като доказателствено обосновано самолечение при синдром на раздразненото черво. Това е отразено и в S3-Leitlinie zum Reizdarmsyndrom [немското Ръководство S3 относно синдрома на раздразненото черво] [4].

Литература

  1. Alammar N et al. The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2019;19:21, https://doi.org/10.1186/s12906-018-2409-0.
  2. Choung RS & Locke GR 3rd. Epidemiology of IBS. Gastroenterol Clin N Am. 2011;40 (1), 1–10
  3. Lovell RM & Ford AC. Global prevalence of and risk factors for irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10 (7): 712-21.e4
  4. Layer P et al. S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Z Gastroenterol 2011;49: 237–293.

Конфликт на интереси: H. Weigmann е служител на Sanofi.

Предоставяне на информация: Медицинският текст и публикацията са финансирани от Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Афилиация/Адрес за кореспонденция: Harald Weigmann, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Изпратено на: 22.12.2020Прието на: 02.01.2021Публикувано на: 30.08.2021
Обратно към страницата за общ преглед
Безплатен абонамент за нашия бюлетин сега.

Така ще получавате най-новите ни публикации.