Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Ambroxol snižuje frekvenci kašle (během dne i v noci), a tím zlepšuje schopnost soustředění a kvalitu života


EFSM: 2021;1:210060DOI: 10.52778/efsm.21.0060Publikováno dne: 16.08.2021
Tobias Mück

Ve studii prováděné v lékárnách byly zjišťovány odpovědi zákazníků, kteří užívali jednu ze čtyř různých lékových forem ambroxolu na akutní kašel. Výsledky ukázaly terapeutické přínosy ambroxolu při samoléčbě akutního kašle. Různé lékové formy vykazovaly srovnatelnou účinnost.

Průzkum prováděný v lékárnách, kterého se zúčastnilo 941 zákazníků lékáren s akutní respirační infekcí, ukázal, že ambroxol snižuje frekvenci kašle a tím zvyšuje schopnost soustředění a kvalitu života [1].

Ambroxol zmírňuje příznaky kašle při akutních respiračních infekcích díky svým sekretolytickým, protizánětlivým, antioxidativním, antibakteriálním, antivirálním a lokálním anestetickým účinkům. Dále byla pozornost rovněž věnována imunomodulačním vlastnostem [2].

Průzkum prováděný v lékárnách, kterého se zúčastnilo 126 lékáren, se zaměřil na účinnost čtyř různých forem ambroxolu (měkké pastilky, kapsle s pomalým uvolňováním, sirup proti kašli pro dospělé a pro děti) u různých profilů pacientů [1]. 965 zákazníků bylo po svém nákupu požádáno o vyplnění dotazníku. V případě sirupu pro děti na otázky odpovídali jejich rodiče. Do hodnocení bylo zařazeno 941 řádně vyplněných dotazníků, 24 dotazníků bylo z analýzy vyřazeno z důvodu neúplných informací.

Průměrná doba užívání byla 4,3 (± 0,9) dne a bylo zjištěno, že ambroxol byl užíván jako samoléčba s cílem ulevit od akutního kašle. Na otázku, kdy sirup začal působit, 50% dotázaných pacientů uvedlo pozorovatelný účinek do 30 minut a 90% dotázaných pacientů uvedlo účinek do jedné hodiny.

Tzv. skóre specifických příznaků bronchitidy (Bronchitis Severity Score – BSS) představuje způsob hodnocení závažnosti respiračního onemocnění. Otázky se týkají hlavních příznaků bronchitidy, přičemž pacienti hodnotili jejich závažnost na stupnici 1–4. Nižší hodnoty u jednotlivých příznaků nebo nižší celkové hodnocení (skóre) naznačují postupné zlepšování stavu. Podle hodnocení pacientů v dotazníku celkové průměrné skóre BSS u pěti uvedených příznaků na počátku léčby dosahovaoa výše 9,4 (z maximální hodnoty 20). Po užití jedné ze čtyř forem ambroxolu se hodnota skóre BSS snížila na 3,9. Zlepšení lze považovat za klinicky relevantní.

Pokud jde o příznaky kašle, průzkum rozlišoval mezi kašlem během dne a záchvaty kašle, které budí pacienta v noci. Frekvence kašle během dne se asi u 82% dotazovaných zlepšila, a to na hodnotu nula až dva případy kašle během dne [1; "data on file"]. Ještě důležitější je skutečnost, že při užívání některého z přípravků obsahujícího ambroxol se 84% pacientů kvůli kašli budilo v noci významně méně často (viz obr.). Všechny jednotlivé formy ambroxolu vykazovaly podobné výsledky.

Shrnutí: Asi 94% respondentů bylo velmi spokojeno nebo spokojeno se zakoupenou formou ambroxolu a doporučilo by přípravek jiným lidem. Asi 97% dotázaných zákazníků lékáren hodnotilo snášenlivost jako velmi dobrou nebo dobrou. Tyto výsledky dokazují léčivé účinky přípravků ambroxolu při samoléčbě v případě akutního kašle. Potvrzují zjištění z vědeckých studií a dokládají je údaji z každodenní lékárenské praxe (real world evidence).

Literatura

  1. Kardos et al. BMC Pharmacology and Toxicology.2018;19:40 https://doi.org/10.1186/s40360-018-0229-y.
  2. Plomer M, de Zeeuw J. Daten zu Ambroxol im Kontext der Behandlung bronchopulmonaler Erkrankungen. MMW-Fortschr. Med. 2017;159(85): 2–13 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs15006-017-9805-0.

Střet zájmů: T. Mück je zaměstnancem společnosti Sanofi. 

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Tobias Mück, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 17.09.2020Přijato dne: 27.12.2021Publikováno dne: 16.08.2021
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.