Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Analgetika s adjuvans – kombinovaná analgetika s kofeinem


EFSM: 2021;1:210172DOI: 10.52778/efsm.21.0172Publikováno dne: 16.08.2021
Thomas Weiser

Organizace Cochrane Collaboration provedla srovnání analgetických účinků běžného analgetika s kombinací téhož analgetika a kofeinu. U všech sledovaných bolestivých stavů se přidáním kofeinu výrazně zvýšil podíl pacientů, u nichž došlo k účinné úlevě od bolesti. Autoři nenalezli žádná hlášení závažných nežádoucích příhod souvisejících s analgetikem či kofeinem.

Účinek dávky analgetika v kombinaci se 100 mg kofeinu odpovídá přibližně dvounásobné dávce analgetika bez kofeinu. Kofein je v běžných množstvích velmi bezpečný a dobře snášený. Možnost snížit množství analgetika přidáním kofeinu je u léků proti bolesti přínosem.

Kombinování léčivých přípravků s různými mechanismy účinku má dlouhou tradici. Farmakolog Emil Bürgi publikoval články o cílených kombinacích účinných látek již na počátku 20. století a v roce 1938 vydal v německém jazyce knihu „Kombinace léčivých přípravků“. Již tehdy byly na trhu léky proti bolesti s kofeinem přidaným jako adjuvans k analgetiku.

Úleva od bolesti při běžných bolestivých stavech

Organizace Cochrane Collaboration provedla srovnání analgetických účinků běžného analgetika s kombinací téhož analgetika a kofeinu [1]. Autoři vyhodnotili 25 studií s celkovým počtem 4 262 účastníků. U všech sledovaných bolestivých stavů se při přidání kofeinu výrazně zvýšil podíl pacientů, u nichž došlo k účinné úlevě od bolesti (viz obr. 1):

  • 48% účastníků hlásilo nejméně 50% maximální možné úlevy od bolesti po užití analgetika spolu s kofeinem (1 033 z 2 136; rozpětí 26 % až 83%).
  • 41% účastníků hlásilo nejméně 50% maximální možné úlevy od bolesti po užití analgetika bez kofeinu (877 z 2 126; rozpětí 6% až 66%).
  • RR pro kombinaci analgetika a kofeinu byl 1,2 (95% interval spolehlivosti, 1,1 až 1,3) a NNT byl 14 (9,9 až 24).

Úleva od bolesti byla ještě výraznější u migrény nebo bolesti hlavy tenzního typu

Pozitivní účinek na omezení bolesti ještě vzrostl při uvážení bolestí hlavy (migrény a bolesti hlavy tenzního typu):

  • 33% účastníků hlásilo nejméně 50% maximální možné úlevy od bolesti po užití kombinace analgetika a kofeinu (242 ze 740; rozpětí 25% až 83%).
  • 25% účastníků hlásilo nejméně 50% maximální možné úlevy od bolesti po užití analgetika bez kofeinu (172 ze 763; rozpětí 21% až 43%).
  • RR pro kombinaci analgetika a kofeinu byl 1,3 (95% interval spolehlivosti, 1,1 až 1,5) a NNT byl 13 (8,3 až 34).

Jasný byl také rozdíl v pooperační bolesti, při které byl pozitivní účinek na úlevu od bolesti 60% v porovnání s 51%.

Jak množství přidaného kofeinu ovlivňuje účinek?

V posuzovaných studiích byl kofein k analgetiku přidáván v dávkách od 50 do 260 mg. Ve většině studií bylo k jedné dávce přidáno 100 až 200 mg kofeinu. Pouze v jedné studii byla hodnocena variabilní dávka kofeinu přidávaná k dávce 200 mg ibuprofenu. Tato studie vykázala stejné výsledky jako ostatní: dávky kofeinu 65 mg a nižší nevykazovaly zvýšení analgetického účinku, zatímco dávky 100 až 200 mg vedly k výrazně větší úlevě od bolesti. Toto zjištění se také odráží v dávkování aktuálních standardních přípravků, z nichž většina obsahuje 100 mg kofeinu.

Jak dobře snášené jsou tyto kombinované přípravky?

Autoři tohoto přehledu 25 studií provedeného organizací Cochrane Collaboration nenalezli žádná hlášení závažných nežádoucích příhod souvisejících s analgetikem či kofeinem. Dospěli tudíž ke stejnému závěru jako Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), z jehož hodnocení vyplynulo, že je nepravděpodobné, že škodlivý účinek přidání kofeinu k analgetiku je nepravděpodobný – pokud se dodržuje doporučené dávkování.

Shrnutí

Analgetika s kofeinem jsou při léčbě akutní bolesti superiorní analgetikům bez kofeinu, aniž by vykazovala relevantní zvýšené riziko nežádoucích účinků!

Literatura

  1. Derry CJ, Derry S., Moore RA. Caffeine as an analgesic adjuvant for acute pain in adults, 2014. doi: 10.1002/14651858.cd009281.pub3.

Střet zájmů: T. Weiser je zaměstnancem společnosti Sanofi. 

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Thomas Weiser, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 23.11.2020Přijato dne: 01.01.2021Publikováno dne: 16.08.2021
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.