Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Doporučené postupy pro léčbu bolesti břicha (při syndromu dráždivého tračníku)


EFSM: 2021;1:210122DOI: 10.52778/efsm.21.0122Publikováno dne: 16.08.2021
Thomas Weiser

Bolest břicha je běžná a narušuje kvalitu života. Mnohé specializované společnosti po světě vytvořily pokyny k léčbě syndromu dráždivého tračníku a všechny při léčbě bolesti břicha zmiňují spasmolytika. Které látky se ale konkrétně používají závisí na dostupných možnostech léčby. Stojí za povšimnutí, že mnohé pokyny výslovně doporučují butylskopolaminium-bromid a silici máty peprné, zatímco použití analgetik se jako možnost neuvádí.

Bolest břicha je běžná a obecně nemá organickou příčinu (tj. jedná se o funkční bolest břicha). Podle aktuálních údajů trpí bolestí břicha přibližně 35 % dospělých; jeden ze šesti ji má 1–3 dny v měsíci a jeden z patnácti dokonce častěji než jednou za týden [1].

Bolest břicha je také hlavním příznakem syndromu dráždivého tračníku (irritable bowel syndrome, IBS). Rozdíl mezi občasnou bolestí břicha a bolestí břicha spojovanou s IBS je zaprvé ve frekvenci bolesti a zadruhé v souběžném výskytu změn střevní motility. Pokud se zaměříme na doporučení k léčbě bolesti, pak doporučený postup pro léčbu také uvádí vhodný přístup k léčbě občasné bolesti břicha.

Pro léčbu IBS nyní existuje celá řada (národních) doporučených postupů. Jedním z důvodů vysokého počtu doporučení je skutečnost, že ne všechny možnosti léčby jsou dostupné ve všech zemích a pro praxi na místní úrovni jsou tedy důležitá na míru přizpůsobená doporučení.

Tabulka: Doporučené postupy pro léčbu bolesti břicha při syndromu dráždivého tračníku

Pro zobrazení celého obsahu přejděte doprava
ZeměDoporučené léčivé přípravky (výběr)Odkaz
HongkongSpasmolytika[2]
USAOtilonium(-bromid), pinaverium(-bromid), butylskopolaminium(-bromid), cimetropium(-bromid), drotaverin, dicyklomin, silice máty peprné[3]
Mexico

Mebeverin, trimebutin, butylskopolamin, hyoscyamin, cimetropium 

(-bromid), otilonium (-bromid), pinaverium (-bromid), alverin (-citrát), fenoverin, rociverin, pirenzepin, silice máty peprné

[4]
KoreaSpasmolytika, např. alverin-citrát, mebeverin, otilonium(-bromid), pinaverium(-bromid), silice máty peprné, butylskopolaminium(-bromid), cimetropium, trimebutin, floroglucin[5]
NěmeckoSpasmolytika, např. butylskopolaminium
(-bromid), mebeverin, silice máty peprné
[6]
KanadaSpasmolytika, např. dicyklomin, butylskopolaminium (-bromid), pinaverium (-bromid), silice máty peprné[7]
Velká BritánieSpasmolytika[8]
PolskoSilice máty peprné, spasmolytika, např. butylskopolaminium(-bromid), drotaverin, otilonium
(-bromid), cimetropium(-bromid), pinaverium(-bromid), dicyklomin
[9]
ŠpanělskoSpasmolytika, např. otilonium(-bromid), butylskopolaminium(-bromid), cimetropium(-bromid), pinaverium(-bromid), dicykloverin(-hydrochlorid), silice máty peprné[10]

Co lze z těchto doporučených postupů pro léčbu k úlevě od občasné bolesti břicha odvodit?

Ve všech se doporučuje k léčbě bolesti břicha používat spasmolytika (také označovaná jako antispastika) (viz tabulku). K nim kromě klasických příkladů, jako je butylskopolaminium-bromid a drotaverin, patří také další léčivé přípravky, např. pinaverium nebo trimebutin. Butylskopolaminium-bromid se také někdy označuje jako butylskopolamin. Všechna doporučení také zahrnují použití silice máty peprné.

Analgetika při bolesti břicha?

Poučné také je, co doporučení pro léčbu bolesti břicha nezahrnují – konkrétně analgetika jako např. paracetamol, aspirin nebo jiná neopioidní analgetika. Primárním důvodem je nedostatek klinických dat o účinnosti. Roli také hraje jejich profil nežádoucích (gastrointestinálních) účinků: např. při užívání aspirinu jsou často hlášeny gastrointestinální nežádoucí účinky jako je pálení žáhy, nevolnost, zvracení a bolest břicha.

Závěr

Bolest břicha je běžná, zhoršuje kvalitu života a často ji lze úspěšně léčit spasmolytiky, jako je butylskopolaminium-bromid, drotaverin nebo silice máty peprné. Různá doporučení pro léčbu IBS shodně zahrnují k léčbě bolesti břicha spasmolytika; některá pak výslovně doporučují butylskopolaminium-bromid a silici máty peprné. Žádné doporučení pro léčbu však nezahrnuje analgetika.

Literatura

  1. Palsson et al. Gastroenterology. 2016;150:1481ff.
  2. Wu et al. Hong Kong Med J. 2017;23:641ff.
  3. Ford et al. American Journal of Gastroenterology. 2018;113:1ff.
  4. Carmona-Sánchez. Revista de Gastroenterología de México. 2016;81:149ff.
  5. Song. J Neurogastroenterol Motil. 2018;24:197ff.
  6. Layer. Z Gastroenterol. 2011;49:237ff.
  7. Moayyedi. Journal of the Canadian Association of Gastroenterology. 2019;2:6ff.
  8. NICE, 2017 https://pathways.nice.org.uk/pathways/irritablebowel-syndrome-in-adults#path=view%3A/pathways/irritablebowel-syndrome-in-adults/managing-irritable-bowel-syndrome. xml&content=view-node%3Anodes-first-line-pharmacologicaltreatment (accessed 10.02.2020).
  9. Pietrzak. Gastroenterology Rev. 2018;13:259ff.
  10. Mearin. Rev Esp Enferm Dig. Madrid. 2016;108:332ff.

Střet zájmů: T. Weiser je zaměstnancem společnosti Sanofi. 

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Thomas Weiser, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 22.10.2020Přijato dne: 22.12.2020Publikováno dne: 16.08.2021
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.