Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Nedávná metaanalýza účinnosti silice máty peprné při syndromu dráždivého tračníku


EFSM: 2021;1:210148DOI: 10.52778/efsm.21.0148Publikováno dne: 16.08.2021
Harald Weigmann

Metaanalýza prokázala, že silice máty peprné je účinný a bezpečný léčivý přípravek k léčbě příznaků syndromu dráždivého tračníku. V sedmi klinických hodnoceních byla silice máty peprné jednoznačně superiorní vůči placebu, pokud jde o zlepšení obecných příznaků syndromu dráždivého tračníku. Pokud jde o nežádoucí účinky, nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi silicí máty peprné a placebem.

Pacienti se syndromem dráždivého tračníku často trpí kolísavými příznaky, jako jsou bolest břicha, průjem, zácpa nebo nadýmání. Tyto příznaky mohou někdy mít dalekosáhlý vliv na jejich kvalitu života. Pro syndrom dráždivého tračníku je nyní k dispozici rostlinný přípravek ve formě silice máty peprné. Klinické údaje o silici máty peprné byly shrnuty v nedávno provedené metaanalýze [1]. Údaje potvrzují účinnost silice máty peprné při syndromu dráždivého tračníku a podporují samoléčbu založenou na důkazech.

Syndrom dráždivého tračníku je chronická funkční střevní porucha, která se vyznačuje často se opakující bolestí břicha a nadýmáním. Vyskytují se také příznaky jako průjem a/nebo zácpa. To zhoršuje kvalitu života dotčených pacientů a vede k častým návštěvám u lékaře a pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů. Odhaduje se, že syndromem dráždivého tračníku je v západním světě postiženo 5 až 15% populace [2]. Toto onemocnění je běžnější u žen než u mužů [3].

Pro syndrom dráždivého tračníku je nyní k dispozici rostlinný přípravek ve formě silice máty peprné. Její monoterpenové složky mohou mít pozitivní účinek na patofyziologii syndromu dráždivého tračníku. L-menthol blokuje kalciové kanály hladkého svalstva, a proto má v gastrointestinálním traktu antispastické/spasmolytické účinky. Silice máty peprné má také antimikrobiální, antioxidační, imunomodulační a lokálně anestetické vlastnosti, které mohou taktéž být při léčbě syndromu dráždivého tračníku relevantní.

Nedávná metaanalýza potvrzuje účinnost a bezpečnost

Dostupné klinické údaje o silici máty peprné při syndromu dráždivého tračníku byly sdruženy a vyhodnoceny v recentní metaanalýze, jejímž cílem bylo potvrdit účinnost silice máty peprné ve srovnání s placebem u pacientů se syndromem dráždivého tračníku a zaznamenat možné nežádoucí účinky.

Zahrnuta byla všechna randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická hodnocení s enterosolventními tobolkami silice máty peprné a minimálně dvoutýdenní dobou léčby. Syndrom dráždivého tračníku musel u pacientů být diagnostikován podle uznávaných kritérií a musela být vyloučena organická onemocnění.

Nakonec bylo vyhodnoceno 12 randomizovaných klinických hodnocení s celkovým počtem 835 pacientů. V sedmi klinických hodnoceních byla silice máty peprné jednoznačně superiorní vůči placebu, pokud jde o celkové zlepšení příznaků syndromu dráždivého tračníku (irritable bowel syndrome, IBS) (poměr rizik: 2,39 – viz obr. 1). V šesti klinických hodnoceních byla silice máty peprné také účinnější než placebo u bolesti břicha (poměr rizik: 1,78 – viz obr. 2). Pokud jde o nežádoucí účinky, nebyl mezi silicí máty peprné a placebem žádný významný rozdíl – jak vykazují data z osmi klinických hodnocení (obr. 3).

Význam pro lékárenskou praxi

Nejobsáhlejší dosud publikovaná metaanalýza účinnosti silice máty peprné při syndromu dráždivého tračníku prokázala, že silice máty peprné je účinný a bezpečný léčivý přípravek k léčbě příznaků dráždivého tračníku. To platí pro příznaky celkově i pro úlevu od bolesti břicha. Míra nežádoucích účinků se pohybovala v rozsahu blízkém placebu. Silici máty peprné lze tedy v lékárenské praxi doporučit jako na důkazech založenou samoléčbu syndromu dráždivého tračníku. Zohledňuje to také německá směrnice S3 pro syndrom dráždivého tračníku [4].

Literatura

  1. Alammar N et al. The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2019;19:21, https://doi.org/10.1186/s12906-018-2409-0.
  2. Choung RS & Locke GR 3rd. Epidemiology of IBS. Gastroenterol Clin N Am. 2011;40 (1), 1–10
  3. Lovell RM & Ford AC. Global prevalence of and risk factors for irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10 (7): 712-21.e4
  4. Layer P et al. S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Z Gastroenterol 2011;49: 237–293.

Střet zájmů: H. Weigmann je zaměstnancem společnosti Sanofi. 

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Harald Weigmann, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 22.12.2020Přijato dne: 02.01.2021Publikováno dne: 16.08.2021
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.