Zavřít

CZ - CS


Please select a country and, if applicable, a language.

Zpět na stránku přehledu
Země:Česko
Jazyk:čeština

Úleva při akutním kašli pomocí sirupu proti kašli s ochranou sliznice


EFSM: 2021;1:210069DOI: 10.52778/efsm.21.0069Publikováno dne: 16.08.2021
Tobias Mück

Dvě randomizované, zaslepené, kontrolované multicentrické studie zjišťovaly léčebný účinek chemické a mechanické bariéry vytvořené v horních cestách sirupem proti kašli sestávajícím z polysacharidové pryskyřice a medu u dětí s akutním kašlem spojeným s nachlazením. Ochrana sliznice vedla k významné úlevě od dětského kašle v porovnání s karbocysteinovým sirupem nebo placebem. Příznivý účinek byl zjevný zejména u dětí s kašlem s těžším průběhem a/nebo s nočními záchvaty kašle.

Kašel, zejména v noci, je jednou z nepříjemných doprovodných potíží při nachlazení. Dvě klinické studie popisují, jak může chemickomechanická bariéra chránit sliznici, podporovat její hojení a tím ulevit od kašle.

Příznaky kašle při akutním nachlazení v zásadě způsobuje neuronální hypersenzitivita kašlacího reflexu. Rhinoviry, bakterie nebo látky dráždící sliznice vedou ke vzniku zánětlivých procesů v nervových zakončeních sliznice a neuromodulaci postižených sliznic. Pokud může být sliznice chráněna před dráždivými látkami a jinými škodlivými faktory, může se uzdravit a zhojit sama. Vhodnými přípravky jsou mukoadhezivní látky – například herbální polysacharidy nebo med – jež vytváří na sliznici ochranný film. Kromě vytvoření fyzické ochrany mají tyto přípravky i zvlhčující účinek, rozpouštějí lepkavý hlen a usnadňují vykašlávání. Flavonoidy, jako antioxidanty, váží volné radikály, které mohou vzniknout v těle v důsledku infekce.

Randomizovaná, jednoduše zaslepená multicentrická studie, která se objevila v časopise „World Journal of Pediatrics“, zkoumala účinky sirupu proti kašli s ochranou sliznice obsahujícího herbální polysacharidy, med a flavonoidy při léčení kašle u dětí. Studie, které se zúčastnilo 150 dětí ve věku 2 až 5 let, srovnávala tento sirup, tj. léčivý přípravek s přírodními přísadami, s karbocysteinovým sirupem. Byly srovnávány účinky na kašel, který doprovází akutní infekci horních cest dýchacích, během dne a v noci. Zvláštní pozornost byla věnována zlepšení kašle během noci. Pro tento účel byla srovnávána noc před zahájením hodnocené medikace s nocí po jejím zahájení. Již po jednom dni užívání byly zjištěny významné rozdíly mezi herbálním přípravkem a karbocysteinem, pokud jde o všechny hodnocené parametry (viz obr.). V případě prvního přípravku došlo ke snížení počtu záchvatů kašle, které bylo asi pětkrát výraznější než u srovnávané medikace, a aktivní sirup vykázal až dvanáctinásobný účinek, pokud jde o noční záchvaty kašle.

Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie, publikovaná v časopise „Italian Journal of Pediatrics“, se rovněž zaměřovala na účinnost sirupu proti kašli s přírodními molekulárními komplexy [2]. Sirup, tj. léčivý přípravek, obsahoval herbální polysacharidy, med a flavonoidy. Studie se zúčastnilo 102 dětí s infekcí horních cest dýchacích ve věku tři až šest let. Kašel trval minimálně sedm dnů, ale ne déle než tři týdny. Byly srovnávány účinky aktivního sirupu s účinky placebo sirupu.

Aktivní sirup byl účinnější zejména u dětí s kašlem s těžším průběhem. V podskupině dětí s častými a velmi častými záchvaty kašle, které způsobovaly výrazné problémy, se kašel zlepšil do 4. dne od zahájení léčby u 13 ze 14 dětí (93%), ale pouze u 7 ze 13 dětí ve skupině, která užívala placebo (54%) (p = 0,03). Zlepšení bylo definováno jako rozmezí od vůbec žádného kašle až po dva krátké záchvaty kašle v délce kolem deseti minut během jednoho dne.

Shrnutí: Obě studie popisují pozitivní účinek mechanické ochrany sliznice (mucoprotection) na úlevu od kašle u dětí v souvislosti s nachlazením. Zlepšení bylo patrné zejména u kašle v noci. Ochranný film na sliznici omezuje kontakt s dráždivými látkami i s mikroorganismy a tímto způsobem podporuje fyziologickou regeneraci. Používání sirupu je bezpečné a účinné a pozitivní účinky je možné očekávat již od prvního dne léčby.

Literatura

  1. Cohen HA et al. World J Pediatr. 2017;13: 27–33.
  2. Canciani M et al. Italian Journal of Pediatr. 2014; 40:56.

Střet zájmů: T. Mück je zaměstnancem společnosti Sanofi. 

Poskytnutí informací: Přípravu lékařského textu a publikaci financuje Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Pracoviště/Korespondenční adresa: Tobias Mück, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Odesláno dne: 17.09.2020Přijato dne: 26.12.2020Publikováno dne: 16.08.2021
Zpět na stránku přehledu
Přihlaste se nyní zdarma k odběru našeho newsletteru.

Získáte tak aktuální informace o zveřejnění našich novinek.