Sulje

FI - FI


Please select a country and, if applicable, a language.

Takaisin yleiskatsaussivulle
Maa:Suomi
Kieli:suomi

Ummetuksen esiintyminen ja hoito, erityisesti naisilla esiintyvät piirteet


EFSM: 2021;1:210090DOI: 10.52778/efsm.21.0090Julkaisupäivä: 30.08.2021
Sabine Landes

Ummetus ei ole vain suolen toimintaa koskeva vaiva, vaan vaikuttaa myös siitä kärsivien ihmisten hyvinvointiin. Yli 5 000 henkilölle tehdyn verkkokyselyn perusteella havaittiin, että sekä fyysiset että emotionaaliset vaikutukset ovat naisilla usein voimakkaampia kuin miehillä. Hoidon osalta tiedot bisakodyylia ja natriumpikosulfaattia koskevista tutkimuksista osoittivat, että naiset saavuttivat laksatiiveilla hoitovasteen miehiä nopeammin, ja myös elämälaadun suhteen naiset hyötyivät hoidosta miehiä enemmän.

Akuuttiin ja krooniseen ummetukseen liittyvät vaivat ovat apteekkihenkilökunnalle useimmin mainittuja oireita, kun kyseessä on itselääkitys. Tuore tieteellinen tutkimus tarjoaa tietoa ummetuksen sukupuolispesifisistä eroista erityisesti ummetuksen vaikeusasteeseen, potilaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja hoitotoimenpiteillä saatuun vasteeseen liittyen.

Verkkokyselyssä, johon vastasi 5000 henkilöä, kerättiin tietoa akuutin ummetuksen vaikutuksista potilaiden arkeen [1]. Kysymysten avulla kartoitettiin potilaiden oireita ja hyvinvointia.

Kyselytutkimuksen tulosten perustella naiset ilmoittivat tyypillisiä oireita useammin kuin miehet. Näitä oireita olivat ulostamiseen liittyvä ponnistelu (71,5% vs. 60,3%), turvotus (63,2% vs. 42,4%) ja harventuneet ulostamiskerrat (55,4% vs. 40,7%). Oireiden lukumäärä ja keskimääräinen vaikeusaste olivat korkeammat naisilla verrattuna miehiin. Naisilla näytti esiintyvän yli vuorokauden kestävää ummetusta useammin kuin miehillä (82,2% vs. 68,0%).

Sekä miesten että naisten yleisin vastaus kysymykseen siitä, miten ummetusjaksot vaikuttivat heidän arkeensa, oli “tunnen fyysistä epämukavuutta” (75,5% vs. 65,5%). Yksityiskohtaisemmassa kyselyssä naisten ja miesten välillä havaittiin kuitenkin merkittäviä eroja siinä, miten fyysiset oireet koettiin (ks. kuva). Suurimmat erot havaittiin suhtautumisessa vatsan turvotukseen, jota esiintyi naisilla useammin kuin miehillä ja joka aiheutti naisilla suurempaa emotionaalista epämukavuutta (“En tunne itseäni viehättäväksi”).

Myös toinen tieteellinen julkaisu keskittyi sukupuolispesifisiin eroihin ummetuksen hoidossa. Naisilla ja miehillä stimuloiviin laksatiiveihin saatua vastetta (bisakodyyli/natriumpikosulfaatti) selvitettiin yhteisten tutkimustulosten pohjalta kaikkiaan 718 potilaalla [2]. Molemmat lääkkeet olivat ummetuksen hoito-ohjeiden mukaisia, tehokkaita ja hyvin siedettyjä [3]. Seurannan kesto oli 4 viikkoa. Tulokset osoittivat merkittävää paranemista suolen toiminnassa molemmilla sukupuolilla laksatiivihoidon jälkeen verrattuna lumehoitoa saaneisiin tutkittaviin. Merkillepantavaa on, että ulostamistiheys – erityisesti laksatiivin käytön alussa – kasvoi enemmän naispuolisilla tutkittavilla miehiin verrattuna.

Bisakodyyli/natriumpikosulfaatti paransi terveyteen liittyvää elämänlaatua (HRQoL) kummallakin sukupuolella. Enemmän hyötyä lääkityksestä oli naisille, erityisesti suhteessa tyytyväisyyteen ja fyysiseen epämukavuuteen.

Yhteenveto: Tuoreet tieteelliset tutkimukset osoittavat, että ummetusoireita esiintyy naisilla enemmän kuin miehillä, ja että ummetusjaksojen fyysiset ja emotionaaliset vaikutukset ovat naisilla voimakkaampia. Naisilla laksatiivihoitoon saatu vaste ilmenee nopeammin, ja naisilla terveyteen liittyvän elämänlaadun paraneminen vaikuttaa olevan voimakkaampaa.

Kirjallisuus

  1. Lange R, Trasy A, Kammann P. Real-World Insights on Gender Differences on the Impact of Constipation to Daily Life. NeuroGASTRO 2019 – Biennal Meeting of the European Society of Neurogastroenterology and Motility, Lisbon, 2019.
  2. Landes S. Analysis of gender specific responses to laxative treatment. NeuroGASTRO 2019 – Biennal Meeting of the European Society of Neurogastroenterology and Motility, Lisbon, 2019.
  3. Andresen et al. S2k-Leitlinie Chronische Obstipation: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie; Gemeinsame Leitlinie der DGNM und DGVS; AMWF-Registernummer 021/019, 2013.

Eturistiriita: S. Landes työskentelee Sanofi-yhtiössä.

Sidonnaisuudet: Julkaisun rahoittaja Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Työnantaja/Yhteystiedot: Sabine Landes, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Lähetyspäivä: 13.10.2020Hyväksymispäivä: 23.12.2020Julkaisupäivä: 30.08.2021
Takaisin yleiskatsaussivulle
Tilaa nyt maksuton uutiskirjeemme.

Uutiskirjeen avulla pysyt aina ajan tasalla julkaisuistamme.