Κλείσιμο

GR - EL


Please select a country and, if applicable, a language.

Επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης
Χώρα:Ελλάδα
Γλώσσα:Ελληνικά

Recent meta-analysis on the efficacy of peppermint oil in irritable bowel syndrome


EFSM: 2021;1:210013DOI: 10.52778/efsm.21.0013Δημοσιεύτηκε στις: 16.08.2021
Harald Weigmann

The meta-analysis demonstrated that peppermint oil is an effective and safe medicinal agent for treating the symptoms of irritable bowel syndrome. In seven clinical studies, peppermint oil was clearly superior to placebo in terms of the improvement in general symptoms of irritable bowel syndrome. In relation to side effects, no statistically significant difference was detectable between peppermint oil and placebo.

Patients with irritable bowel syndrome often suffer from fluctuating symptoms such as abdominal pain, diarrhoea, constipation or bloating. Such symptoms can sometimes have an enormous impact on the quality of life of those affected. A herbal preparation for irritable bowel syndrome is now available in the form of peppermint oil. A recent meta-analysis has summarised the clinical data on peppermint oil [1]. The data confirm the efficacy of peppermint oil in irritable bowel syndrome and contribute to evidence-based self-medication.

Irritable bowel syndrome is a chronic functional disorder of the intestine characterised by frequently recurring abdominal pain and bloating. Symptoms such as diarrhoea and/or constipation also occur. This impairs the quality of life of those affected, leads to frequent visits to the doctor and illness-related absence from work. It is estimated that between 5 and 15% of the population of the Western world are affected by irritable bowel syndrome [2]. The disease is more common in women than in men [3].

Now a herbal preparation for irritable bowel syndrome is available in the form of peppermint oil. The monoterpene constituents can have a positive effect on the pathophysiology of irritable bowel syndrome. L-menthol blocks calcium channels in smooth muscle and thus produces antispasmodic/spasmolytic effects in the gastrointestinal tract. Peppermint oil also has antimicrobial, antioxidant, immunomodulating and local anaesthetic properties that could also be relevant for treating irritable bowel syndrome.

Recent meta-analysis confirms efficacy and safety

The available clinical data on peppermint oil in irritable bowel syndrome have now been pooled and evaluated in a recent meta-analysis, the aim of which was to confirm the efficacy of peppermint oil compared with placebo in patients with irritable bowel syndrome and to record possible side effects.  

All randomised, placebo-controlled studies with enteric-coated peppermint oil capsules and a treatment period of at least two weeks were included. Patients had to be suffering from an irritable bowel syndrome that had been diagnosed using recognised criteria, and organic diseases had to have been excluded.  

Ultimately, 12 randomised clinical studies with a total of 835 patients were evaluated. In seven clinical studies, peppermint oil was clearly superior to placebo in terms of the global improvement in irritable bowel syndrome (IBS) symptoms (risk ratio: 2.39 – see Fig. 1). In six clinical studies, peppermint oil was also more effective than placebo for abdominal pain (risk ratio: 1.78 – see Fig. 2). In terms of side effects, there was no significant difference between peppermint oil and placebo – as shown by the data from eight clinical studies (Fig. 3).

Significance for pharmacy practice

The most comprehensive meta-analysis yet published on the efficacy of peppermint oil in irritable bowel syndrome showed that peppermint oil is an effective and safe medicinal product for the treatment of irritable bowel symptoms. This applies to the symptoms globally, as well as the relief of abdominal pain. The side effect rates ranged around the placebo level. Hence peppermint oil can be recommended in pharmacy practice as an evidence-based self-medication for irritable bowel syndrome. This is also reflected in the German S3 Guideline on irritable bowel syndrome [4].

Literature 

  1. Alammar N et al. The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2019;19:21, https://doi.org/10.1186/s12906-018-2409-0.
  2. Choung RS & Locke GR 3rd. Epidemiology of IBS. Gastroenterol Clin N Am. 2011;40 (1), 1–10
  3. Lovell RM & Ford AC. Global prevalence of and risk factors for irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10 (7): 712-21.e4
  4. Layer P et al. S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Z Gastroenterol 2011;49: 237–293.

Conflict of interest: H. Weigmann is an employee of Sanofi.

Disclosure: Medical writing and publication funded by Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Συνεργασία/Επικοινωνία: Harald Weigmann, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Υποβλήθηκε στις: 22.12.2020Έγινε αποδεκτό στις: 02.01.2021Δημοσιεύτηκε στις: 16.08.2021
Επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης
Εγγραφείτε τώρα στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο μας.

Έτσι δεν θα χάνετε κανένα νέο σχετικά με τις εκδόσεις μας.