Κλείσιμο

GR - EL


Please select a country and, if applicable, a language.

Επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης
Χώρα:Ελλάδα
Γλώσσα:Ελληνικά

In vitro tests allow a better understanding of the therapeutic effects of commercialized probiotic strains


EFSM: 2024;4:240013DOI: 10.52778/efsm.24.0013Δημοσιεύτηκε στις: 05.03.2024
Paolo Pellegrino, Maria Chiara Uboldi, Daniel Marquez και Marcos III Perez

The gut microbiome is unique to each person and has a major impact on health. Orally administered probiotics are used to prevent and/or treat gastrointestinal (GI) disorders and additionally show potential in the treatment of non-GI conditions. In vitro studies lead to a better understanding of the biological properties of therapeutically used microorganisms and the positive effects they can have in vivo.

Two in vitro studies tested properties of nine established microbial strains isolated from commercial preparations (see Tab. 1) [1, 2]. Due to the complexity of the gastrointestinal tract, individual in vitro results cannot definitively explain the physiological effects. But they provide important information for clinical research and for the understanding of in vivo effects.

Probiotics and their stability in simulated intestinal fluid

The investigated probiotic strains exert their positive effects in the intestine, which is why the stability of the cells under simulated intestinal conditions is relevant (see Tab. 1). Noteworthy is the ability of the different B. clausii strains (Bacillus clausii OC, NR, SIN, T) to multiply after an initial decrease in cells count without nutrient sources in the simulated intestinal fluid (B. clausii SIN: decrease after 2 h compared to t0 [p < 0.05], proliferation after 8 h of incubation compared to 4 h [p < 0.05]). After 8 hours, there was only a slight reduction of 0.240-Log compared to t0. The tolerance of B. clausii and B. coagulans to simulated intestinal conditions is well documented considering their ability to form spores compared to non-spore forming strains usually found in commercial products [1].

Probiotics and their binding to host cells

Probiotic microorganisms can compete with pathogens for mucosal binding sites and thus, counteract infections caused by pathogenic organisms. For this effect, adhesion to the gastrointestinal mucus is necessary. The incubation of microbes on agar containing porcine mucins is an established method to study this binding behavior. The mucin-containing agar plates as well as mucin-free agar plates for negative control were inoculated with the bacterial suspension. The plates were then incubated at 37 °C under both, aerobic and anaerobic conditions and the number of cells (CFU [colony forming units]) per inoculated well was determined. In B. clausii strains, B. coagulans and B. breve, the CFU/well obtained after incubation of mucins under both aerobic and anaerobic conditions was significantly higher compared to the negative controls (p < 0.05 to p < 0.001). L. reuteri adhered to mucins only under anaerobic conditions (p < 0.001), S. boulardii only under aerobic conditions (p < 0.01) [1]. 

Probiotics for lactose intolerance

Probiotics can produce food-degrading enzymes, such as β-galactosidase, which may support digestion e.g. in people with lactose intolerance by potentially reducing digestive symptoms. All B. clausii strains, B. coagulans, B. breve and L. reuteri strains were able to produce significantly more β-galactosidase compared to the negative control (p < 0.01 to p < 0.001) [1]. 

Probiotics for oxidative stress

Due to the numerous metabolic processes within cells, an accumulation of reactive oxygen species (ROS) may cause toxic effects. Probiotics that produce antioxidants such as catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) may be beneficial in reducing oxidative stress. All tested strains showed the ability to produce CAT and SOD [1]. 

Probiotics for vitamin deficiency

Probiotics have been shown to primarily produce B vitamins which could be helpful in maintaning gut eubiosis and address certain forms of deficiency. Probiotic microorganisms that are able to secrete riboflavin (vitamin B2) could compensate a vitamin B2 deficiency of the host. Riboflavin deficiency is frequently due to a diet lacking riboflavin-rich products and is the most common vitamin deficiency in developing countries. B. clausii, B. coagulans and L. rhamnosus were able to produce riboflavin (p < 0.001 compared to the negative control) [1].

Probiotics to support physiological balance through short-chain fatty acids (SCFA)

During microbial fermentation of complex carbohydrates in the human intestine SCFA are produced. The connection between SCFA deficiency and the occurrence of various diseases is confirmed, as well as the curative effects of probiotic microbacteria, which can counteract SCFA deficiency.

Acetic acid: Regulation of lipid metabolism and body weight. 
All nine probiotic strains tested were able to secrete acetic acid [2]. 

Propionic acid: Improvement of barrier function as well as intestinal integrity, glucose, and lipid homeostasis. 
The four B. clausii strains, as well as S. boulardii, secreted propionic acid. B. coagulans, B. breve, L. reuteri and L. rhamnosus did not secrete propionic acid [2].

Butyric acid: Improvement of barrier function as well as intestinal integrity, source of energy for intestinal epithelial cells. 
The four B. clausii strains showed comparable secretion, which was higher than that of L. reuteri and S. boulardii [2].

Tab. 1. Overview of the in vitro properties of each microbial strain

Part 1

Bacterial strainSurvival in intestinal fluidBinding to mucins (aerobic)Binding to mucins (anaerobic)Production of β-galactosidase
Bacillus clausii  NR+1+++
Bacillus clausii  OC+1+++
Bacillus clausii  SIN+1+++
Bacillus clausii  T+1+++
Bacillus coagulans  ATCC 7050+1+++
Bifidobacterium breve 
DSM 16604
1+++
Limosilactobacillus reuteri DSM 17938+1++
Lacticaseibacillus rhamnosus 
ATCC 53103
+1223
Saccharomyces boulardii 
CNCM I-745
+1+3

Part 2

 Bacterial strainProduction of catalase and superoxide dismutaseProduction of riboflavinProduction SCFA:
Acetic acid
Production SCFA:
Propionic acid
Production SCFA:
Butyric acid
 Bacillus clausii  NR+4+++6+
 Bacillus clausii  OC+4+++6+
 Bacillus clausii  SIN++++6+
 Bacillus clausii  T+4+++5++6+
 Bacillus coagulansATCC 7050+++
 Bifidobacterium breve 
DSM 16604
++
 Limosilactobacillus reuteri DSM 17938+++5+
 Lacticaseibacillus rhamnosus 
ATCC 53103
+++
 Saccharomyces boulardii 
CNCM I-745
+++6+

1 The bacterial strains B. clausii NR, OC, SIN and T, as well as B. coagulans, L. reuteri, L. rhamnosus and S. cerevisiae survived under simulated intestinal conditions for up to 480 minutes, while in B. breve no living cells were detectable after 6 hours.

2 L. rhamnosus was unable to bind to mucins under both aerobic and anaerobic conditions (p < 0.01 and p < 0.001, respectively).

3 L. rhamnosus and S. boulardii did not produce β-galactosidase.

4 B. clausii OC showed higher SOD activity compared to NR and T (p < 0.01 and p < 0.05, respectively).

5 B. clausii T and L. reuteri were the strongest producers of acetic acid.

6 B. clausii T produced the highest concentrations of propionic acid, which differed significantly from B. clausii NR (p = 0.0374), B. clausii SIN (p = 0.0112) and S. boulardii (p = 0.0007). 

Summary

A deeper understanding of probiotic mechanisms may allow a more selective application of microbiota-based treatments to patients. Future studies based on this may clarify which potential further therapeutic areas can be exploited in benefit of patients.

Literature

  1. Mazzantini D, Calvigioni M, Celandroni F, Lupetti A, Ghelardi E. In vitro assessment of probiotic attributes for strains contained in commercial formulations. Sci Rep. 2022 Dec 14;12(1):21640. doi: 10.1038/s41598-022-25688-z. PMID: 36517529; PMCID: PMC9751119.
  2. Calvigioni M, Bertolini A, Codini S, Mazzantini D, Panattoni A, Massimino M, Celandroni F, Zucchi R, Saba A, Ghelardi E. HPLC-MS-MS quantification of short-chain fatty acids actively secreted by probiotic strains. Front Microbiol. 2023 Mar 3;14:1124144. doi: 10.3389/fmicb.2023.1124144. PMID: 36937254; PMCID: PMC10020375.

Conflict of interest: P. Pellegrino, M. C. Uboldi, and M. III Perez are employees of Sanofi. D. Marquez was a Sanofi employee by the moment of submission, and by the moment of acceptance and publication Boehringer Ingelheim employee.

Disclosures: Medical Writing and publication funded by Sanofi.

Συνεργασία/Επικοινωνία: Paolo Pellegrino, MD, Maria Chiara Uboldi, PhD, Sanofi, Milan, Italy, Daniel Marquez, Boehringer Ingelheim, Mexico και Marcos III Perez, Sanofi, Frankfurt, Germany
Υποβλήθηκε στις: 21.09.2023Έγινε αποδεκτό στις: 09.02.2024Δημοσιεύτηκε στις: 05.03.2024
Επιστροφή στη σελίδα επισκόπησης
Εγγραφείτε τώρα στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο μας.

Έτσι δεν θα χάνετε κανένα νέο σχετικά με τις εκδόσεις μας.