Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Samodzielne stosowanie leków jest ważnym filarem opieki zdrowotnej

… i, tak jak w przypadku terapii zaleconej przez lekarza, powinno być oparte na dostępnych dowodach naukowych. Evidence for Self-Medication (EfSM) prezentuje zwięzłe streszczenia istotnych badań dotyczących leków i substancji czynnych dostępnych bez recepty, aby umożliwić aptekarzom i osobom wykonującym inne zawody związane z ochroną zdrowia udzielanie możliwie jak najlepszych – i opartych na dowodach – porad dotyczących samodzielnego stosowania leków. 

 

Wszystkie artykuły opublikowane na stronie EfSM zostały zrecenzowane. Są dostępne w języku niemieckim i angielskim, a wiele z nich również w innych językach.

Rytm okołodobowy i jego potencjalny wpływ na motorykę jelit


Układ pokarmowy wykazuje okołodobowe wahania aktywności, które są pod kontrolą mechanizmów centralnych i obwodowych. Zaburzenie takich rytmów może być związane z objawami, takimi jak zaparcia. Dostępne dowody wskazują, że pobudzające środki przeczyszczające, takie jak bisakodyl, mogą działać w sposób zsynchronizowany z dobowymi wahaniami pracy jelit, pomagając przywrócić fizjologiczne rytmy jelit.

Do artykułu
Autor: Robert Lange, PhD i Sabine Landes, PhDEFSM: 2022;2:220149DOI: 10.52778/efsm.22.0149Data: 16.09.2022

Ścisłe przestrzeganie zaleceń i zadowolenie z leczenia fosfolipidami niezbędnymi u pacjentów z …


Przeprowadzono liczne randomizowane badania z grupą kontrolną, które wykazały, że przyjmowanie fosfolipidów niezbędnych (ang. essential phospholipids, EPL) może prowadzić do zmniejszenia stłuszczenia wątroby i poprawy parametrów czynności wątroby. W oparciu o te badania wytyczne w kilku krajach zalecają stosowanie EPL w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (ang. non-alcoholic fa ...

Do artykułu
Autor: Leonid Lazebnik, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Chavdar Pavlov, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Kirill M Starostin, MD i Branko Popovic, MDEFSM: 2022;2:220139DOI: 10.52778/efsm.22.0139Data: 22.08.2022

Self-Healing concept for musculoskeletal pain management: An evidence-based review


International guidelines are commonly integrating complementary and integrative approaches into the management of musculoskeletal pain. This improves overall well-being while concomitantly reducing the reliance on conventional pharmacological treatments and the associated risk of side effects.

Do artykułu
Autor: Bill Giannakopoulos, PharmD, Hayet Kechemir, MD, Mohamed Amessou, PhD i Iva Igracki Turudic, MDEFSM: 2022;2:220130DOI: 10.52778/efsm.22.0130Data: 21.08.2022

Metaanaliza i przegląd narracyjny potwierdzają korzyści ze stosowania fosfolipidów niezbędnych w …


Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD), zwana również stłuszczeniową chorobą wątroby związaną z zaburzeniami metabolicznymi (ang. metabolic associated fatty liver disease, MAFLD), jest jedną z najczęściej występujących chorób wątroby na świecie. Mimo że NAFLD jest związana z metabolicznymi czynnikami ryzyka, do 40% pacjentów z NAFLD nie jest ot ...

Do artykułu
Autor: Lorena Petcu, MD i Branko Popovic, MDEFSM: 2022;2:220129DOI: 10.52778/efsm.22.0129Data: 30.07.2022

Dane rzeczywiste (Real-world data, RWD) przemawiają za stosowaniem fosfolipidów niezbędnych w …


Częstość występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) zwiększa się na całym świecie, podobnie jak długoterminowe ryzyko dla zdrowia u osób dotkniętych tą chorobą. Poza zmianą stylu życia i diety, farmakoterapia jest trzecim filarem leczenia NAFLD. Dane rzeczywiste (Real-world data, RWD) dostarczają dowodów na duże korzyści ze stosowani ...

Do artykułu
Autor: Beata Cywińska-Durczak, MD i Branko Popovic, MDEFSM: 2022;2:220128DOI: 10.52778/efsm.22.0128Data: 25.07.2022

EfSM Newsletter


Register for our newsletter and stay informed on the most current EfSM publications.

Register here

Featured article

Less exhausted due to ginseng?


In an open-label study, a combination of vitamins, minerals and Panax ginseng root dry extract could improve various domains of fatigue in otherwise healthy persons.

To the article