Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Powrót do strony z przeglądem
Kraj:Polska
Język:polski

Ambroksol zmniejsza częstość kaszlu (w ciągu dnia i w nocy), a tym samym zwiększa zdolność koncentracji i jakość życia


EFSM: 2021;1:210065DOI: 10.52778/efsm.21.0065Opublikowano: 16.08.2021
Tobias Mück

Przeprowadzono ankietę wśród klientów aptek, którzy stosowali jedną z czterech różnych postaci ambroksolu z powodu kaszlu ostrego. Wyniki odzwierciedliły korzyści terapeutyczne ze stosowania ambroksolu w samoleczeniu ostrego kaszlu. W przypadku różnych postaci wykazano porównywalną skuteczność.

Ankieta przeprowadzona wśród 941 klientów aptek z ostrą infekcją dróg oddechowych wykazała, że ambroksol zmniejsza częstość kaszlu i tym samym zwiększa zdolność koncentracji i jakość życia [1].

Ambroksol łagodzi objawy kaszlu w przebiegu ostrych zakażeń dróg oddechowych dzięki swojemu działaniu rozrzedzającemu wydzielinę, przeciwzapalnemu, antyoksydacyjnemu, antybakteryjnemu, antywirusowemu oraz miejscowemu działaniu przeciwbólowemu. Omówiono również jego właściwości immunomodulacyjne [2].

Ankieta przeprowadzona w 126 aptekach koncentrowała się na skuteczności czterech różnych postaci ambroksolu (pastylki miękkie, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, syrop na kaszel dla dorosłych lub syrop na kaszel dla dzieci i młodzieży) u pacjentów o różnych profilach [1]. 965 klientów poproszono o wypełnienie kwestionariusza po dokonaniu zakupów. W przypadku syropu dla dzieci i młodzieży na pytania odpowiadali rodzice. Oceną objęto 941 wypełnionych formularzy, podczas gdy 24 wykluczono z analizy z powodu niespójnych informacji.

Średnia długość stosowania 4,3 (± 0,9 dnia) wykazała, że ambroksol był przyjmowany w samoleczeniu w celu łagodzenia ostrego kaszlu. Na pytanie o początek działania 50% ankietowanych pacjentów zgłaszało zauważalne działanie w ciągu 30 minut, a 90% zgłaszało działanie w ciągu godziny.

Punktacja w skali nasilenia zapalenia oskrzeli (ang. Bronchitis Severity Score, BSS) jest metodą oceny nasilenia choroby układu oddechowego. Obejmuje pytania dotyczące najważniejszych objawów zapalenia oskrzeli i pacjenci oceniają nasilenie zaburzeń na skali 1–4. Zmniejszenie punktacji dla pojedynczych objawów lub punktacji całkowitej oznacza postępujące zdrowienie. Na początku średnia łączna punktacja na skali BSS dla pięciu objawów ocenianych przez pacjentów za pomocą kwestionariusza wynosiła 9,4 (maksimum 20). Po przyjęciu jednej z czterech postaci ambroksolu łączna punktacja BSS wynosiła 3,9. Poprawę można uznać jako klinicznie istotną.

W zakresie objawu kaszlu w ankiecie rozróżnia się między kaszlem w ciągu dnia a wybudzeniami w ciągu nocy spowodowanymi kaszlem. Częstość występowania kaszlu w ciągu dnia uległa znacznej poprawie, zmniejszając się u około 82% ankietowanych, do zakresu od zera do dwóch razy w ciągu dnia [1; "data on file"]. 

Jeszcze większe znaczenie ma to, że w wyniku stosowania produktu zawierającego ambroksol około 84% pacjentów budziło się znacznie rzadziej z powodu kaszlu w nocy (patrz rycina). Różne postaci farmaceutyczne dawały podobne wyniki.

Podsumowanie: Około 94% respondentów było bardzo zadowolonych lub zadowolonych z kupna preparatu ambroksolu i poleciłoby ten produkt innym. Około 97% pytanych klientów aptek oceniło jego tolerancję jako bardzo dobrą lub dobrą. Wyniki te pokazują korzyści terapeutyczne preparatów ambroksolu w samoleczeniu ostrego kaszlu. Potwierdzają wyniki badań naukowych i ilustrują je danymi z codziennej praktyki farmaceutycznej (dowody uzyskane w warunkach rzeczywistych).

Piśmiennictwo

  1. Kardos et al. BMC Pharmacology and Toxicology.2018;19:40 https://doi.org/10.1186/s40360-018-0229-y.
  2. Plomer M, de Zeeuw J. Daten zu Ambroxol im Kontext der Behandlung bronchopulmonaler Erkrankungen. MMW-Fortschr. Med. 2017;159(85): 2–13 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs15006-017-9805-0.

Konflikt interesów: T. Mück jest pracownikiem firmy Sanofi.

Ujawnienie: Opracowanie i publikacja artykułu naukowego sfinansowane przez Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Afiliacja/Korespondencja: Tobias Mück, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Otrzymano: 17.09.2020Zaakceptowano: 27.12.2021Opublikowano: 16.08.2021
Powrót do strony z przeglądem