Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Powrót do strony z przeglądem
Kraj:Polska
Język:polski

Łagodzenie ostrego kaszlu za pomocą syropu na kaszel z ochroną błony śluzowej


EFSM: 2021;1:210076DOI: 10.52778/efsm.21.0076Opublikowano: 16.08.2021
Tobias Mück

W dwóch randomizowanych, prowadzonych metodą ślepej próby, z grupą kontrolną, wieloośrodkowych badaniach badano działanie terapeutyczne bariery chemicznej i mechanicznej w górnych drogach oddechowych utworzonej przez syrop na kaszel na bazie polisacharydów, żywicy i miodu u dzieci z kaszlem ostrym związanym z przeziębieniem. Ochrona błony śluzowej prowadziła do znacznego uśmierzenia kaszlu u dzieci i młodzieży w porównaniu z syropem zawierającym karbocysteinę lub placebo. Korzystne działanie było szczególnie widoczne u dzieci z kaszlem o dużym nasileniu i (lub) epizodami kaszlu nocnego.

Kaszel, w szczególności kaszel nocny, jest jedną z uciążliwych dolegliwości towarzyszących przeziębieniu. Dwa badania ilustrują, w jaki sposób bariera chemiczno-mechaniczna może chronić błonę śluzową, wspomagać proces jej zdrowienia, a przez to łagodzić kaszel.

Objawy kaszlu w przebiegu ostrego przeziębienia są wywoływane głównie przez neuronalną nadwrażliwość odruchu kaszlu. Rynowirusy, bakterie lub substancje drażniące prowadzą do procesów zapalnych na śluzówkowych zakończeniach nerwów oraz neuromodulacji zajętej błony śluzowej. Jeśli błonę śluzową można chronić przed substancjami toksycznymi i innymi szkodliwymi czynnikami, może ona odbudować się i wyzdrowieć samoistnie. Odpowiednimi środkami są substancje mukoadhezyjne – takie jak ziołowe polisacharydy lub miód – które pokrywają błonę śluzową niczym warstwa ochronna. Poza zapewnieniem ochrony fizycznej mają one działanie nawadniające, upłynniają lepki śluz i ułatwiają odksztuszanie. Jako przeciwutleniacze, flawonoidy wiążą wolne rodniki, które mogą rozwinąć się w organizmie w wyniku infekcji.

W randomizowanym, prowadzonym metodą pojedynczej ślepej próby, wieloośrodkowym badaniu, opublikowanym w „World Journal of Pediatrics”, badano działanie mukoprotekcyjnego syropu na kaszel, którego składniki obejmowały ziołowe polisacharydy, miód i flawonoidy, na kaszel u dzieci [1]. Do badania włączono 150 dzieci w wieku od 2 do 5 lat i porównywano ten syrop – produkt leczniczy z naturalnymi składnikami – z syropem karbocysteinowym. Wzięto pod uwagę działanie na kaszel dzienny i nocny towarzyszący ostrej infekcji górnego odcinka dróg oddechowych. Szczególną uwagę przywiązywano do wszelkiej poprawy kaszlu nocnego. W tym celu noc przed rozpoczęciem przyjmowania leku badanego porównano z nocą po jego rozpoczęciu. Po tylko jednym dniu stosowania zaobserwowano znaczące zmiany między preparatem ziołowym a karbocysteiną względem wszystkich badanych parametrów (patrz rycina). Pierwszy zmniejszał liczbę napadów kaszlu o około pięć razy skuteczniej niż lek porównawczy, a aktywny syrop wykazał nawet dwunastokrotnie lepsze działanie w zakresie nocnych epizodów kaszlu.

Również w randomizowanym, wieloośrodkowym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby badaniu z grupą kontrolną placebo, opublikowanym w „Italian Journal of Pediatrics”, badano skuteczność syropu na kaszel z naturalnymi kompleksami molekularnymi [2]. Syrop będący produktem leczniczym zawierał ziołowe polisacharydy, miód i flawonoidy. Do badania włączono 102 dzieci z infekcją górnych dróg oddechowych w wieku od trzech do sześciu lat. Kaszel trwał przez co najmniej siedem dni, ale nie dłużej niż trzy tygodnie. Działanie aktywnego syropu porównano z działaniem syropu placebo.

Aktywny syrop był szczególnie korzystny u dzieci z ciężkim kaszlem. W podgrupie dzieci z częstymi lub bardzo częstymi epizodami kaszlu, które powodowały wyraźne utrudnienia w funkcjonowaniu, poprawa w zakresie kaszlu nastąpiła w dniu 4 od rozpoczęcia leczenia u 13 z 14 pacjentów (93%), ale tylko u 7 z 13 dzieci w ramieniu placebo (54%) (p=0,03). Poprawę zdefiniowano jako całkowity brak kaszlu do maksimum dwóch krótkich epizodów kaszlu trwających około dziesięć minut na dobę.

Podsumowanie: Obydwa badania ilustrują pozytywne działanie mechanicznej ochrony błony śluzowej na łagodzenie kaszlu związanego z przeziębieniem u dzieci i młodzieży. Szczególnie godna uwagi jest poprawa w zakresie kaszlu nocnego. Warstwa ochronna na błonie śluzowej ogranicza kontakt z substancjami drażniącymi, jak również z mikroorganizmami i tym samym wspomaga regenerację fizjologiczną. Stosowanie syropu jest bezpieczne i skuteczne, a początku działania można spodziewać się już w pierwszym dniu leczenia.

Piśmiennictwo

  1. Cohen HA et al. World J Pediatr. 2017;13: 27–33.
  2. Canciani M et al. Italian Journal of Pediatr. 2014; 40:56.

Konflikt interesów: T. Mück jest pracownikiem firmy Sanofi.

Ujawnienie: Opracowanie i publikacja artykułu naukowego sfinansowane przez Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

Afiliacja/Korespondencja: Tobias Mück, PhD, Consumer Healthcare Medical Affairs, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, 65026 Frankfurt am Main, Germany
Otrzymano: 17.09.2020Zaakceptowano: 26.12.2020Opublikowano: 16.08.2021
Powrót do strony z przeglądem