Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Przegląd artykułów

Meta-analysis on the role of exercise in the treatment of constipation


Current guidelines recommend life-style adjustment (including more exercise) as the first measure for treating constipation. This meta-analysis investigated the influence of exercise therapy on the sy ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhD i Sabine Landes, PhDEFSM: 2021;1:210001DOI: 10.52778/efsm.21.0001Data: 16.08.2021

Kaszel ostry: po raz pierwszy – jednoznaczne zalecenia dotyczące ambroksolu w leczeniu objawowym


W wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Pneumonologii i Chorób Układu Oddechowego leczenie kaszlu ostrego bez objawów klinicznych zapalenia płuc lub innych objawów poprzedzających opisano jako jeden z p ...

Do artykułu
Autor: Tobias Mück, PhDEFSM: 2021;1:210058DOI: 10.52778/efsm.21.0058Data: 16.08.2021

Ambroksol zmniejsza częstość kaszlu (w ciągu dnia i w nocy), a tym samym zwiększa zdolność …


Przeprowadzono ankietę wśród klientów aptek, którzy stosowali jedną z czterech różnych postaci ambroksolu z powodu kaszlu ostrego. Wyniki odzwierciedliły korzyści terapeutyczne ze stosowania ambroksol ...

Do artykułu
Autor: Tobias Mück, PhDEFSM: 2021;1:210065DOI: 10.52778/efsm.21.0065Data: 16.08.2021

Łagodzenie ostrego kaszlu za pomocą syropu na kaszel z ochroną błony śluzowej


W dwóch randomizowanych, prowadzonych metodą ślepej próby, z grupą kontrolną, wieloośrodkowych badaniach badano działanie terapeutyczne bariery chemicznej i mechanicznej w górnych drogach oddechowych ...

Do artykułu
Autor: Tobias Mück, PhDEFSM: 2021;1:210076DOI: 10.52778/efsm.21.0076Data: 16.08.2021

Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego i miód: łagodzenie kaszlu poprzez ochronę błony śluzowej


W badaniu eksperymentalnym badano właściwości bioadhezyjne syropów na kaszel zawierających częściowe frakcje ekstraktów roślinnych z dodatkiem miodu bądź bez dodatku miodu. Autorzy tego badania stwier ...

Do artykułu
Autor: Tobias Mück, PhDEFSM: 2021;1:210086DOI: 10.52778/efsm.21.0086Data: 16.08.2021

Cechy specyficzne dla kobiet w odniesieniu do występowania i leczenia zaparć


Zaparcia mają wpływ nie tylko na liczbę wypróżnień w ciągu doby, ale również na samopoczucie u osób dotkniętych tą dolegliwością. Ankieta online, w której wzięło udział ponad 5000 osób, wykazała, że k ...

Do artykułu
Autor: Sabine Landes, PhDEFSM: 2021;1:210094DOI: 10.52778/efsm.21.0094Data: 16.08.2021

Farmakokinetyka ibuprofenu: porównanie stałego skojarzenia ibuprofenu plus kofeiny z lizynianem …

Wyniki dwóch badań z zastosowaniem pojedynczej dawki (randomizowanych, prowadzonych w jednym ośrodku, krzyżowych, prowadzonych metodą otwartej próby)


Leki przeciwbólowe zawierające łatwo rozpuszczalny ibuprofen (np. w postaci lizynianu) zostały opracowane w celu uzyskania szybszego uśmierzenia bólu niż w przypadku kwasu ibuprofenowego poprzez szybs ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210102DOI: 10.52778/efsm.21.0102Data: 16.08.2021

Efficacy, safety and tolerability of the fixed combination of ibuprofen (400 mg) and caffeine (100 …

Results of a clinical study (randomised, placebo-controlled, double-blind)


Does combining ibuprofen with caffeine have advantages over ibuprofen alone in the treatment of acute pain? A randomised, placebo-controlled, double-blind study compared efficacy, safety and tolerabil ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210008DOI: 10.52778/efsm.0008Data: 16.08.2021

Ból brzucha, skurcze brzucha i dyskomfort w jamie brzusznej wpływają negatywnie na jakość życia …


W tym badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym online 96% ankietowanych kobiet zgłaszało, że ból brzucha, skurcze brzucha i dyskomfort w jamie brzusznej wpływały niekiedy na wykonywanie codziennych czynn ...

Do artykułu
Autor: Harald Weigmann, PhDEFSM: 2021;1:210118DOI: 10.52778/efsm.21.0118Data: 16.08.2021

Wytyczne dotyczące leczenia bólu brzucha (u pacjentów z zespołem jelita drażliwego)


Ból brzucha występuje często i obniża jakość życia. Wiele towarzystw specjalistycznych na całym świecie opracowało wytyczne dotyczące leczenia zespołu jelita drażliwego i wszystkie wskazują na stosowa ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210127DOI: 10.52778/efsm.21.0127Data: 16.08.2021