Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Przegląd artykułów

Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego i miód: łagodzenie kaszlu poprzez ochronę błony śluzowej


W badaniu eksperymentalnym badano właściwości bioadhezyjne syropów na kaszel zawierających częściowe frakcje ekstraktów roślinnych z dodatkiem miodu bądź bez dodatku miodu. Autorzy tego badania stwier ...

Do artykułu
Autor: Tobias Mück, PhDEFSM: 2021;1:210086DOI: 10.52778/efsm.21.0086Data: 16.08.2021

Cechy specyficzne dla kobiet w odniesieniu do występowania i leczenia zaparć


Zaparcia mają wpływ nie tylko na liczbę wypróżnień w ciągu doby, ale również na samopoczucie u osób dotkniętych tą dolegliwością. Ankieta online, w której wzięło udział ponad 5000 osób, wykazała, że k ...

Do artykułu
Autor: Sabine Landes, PhDEFSM: 2021;1:210094DOI: 10.52778/efsm.21.0094Data: 16.08.2021

Farmakokinetyka ibuprofenu: porównanie stałego skojarzenia ibuprofenu plus kofeiny z lizynianem …

Wyniki dwóch badań z zastosowaniem pojedynczej dawki (randomizowanych, prowadzonych w jednym ośrodku, krzyżowych, prowadzonych metodą otwartej próby)


Leki przeciwbólowe zawierające łatwo rozpuszczalny ibuprofen (np. w postaci lizynianu) zostały opracowane w celu uzyskania szybszego uśmierzenia bólu niż w przypadku kwasu ibuprofenowego poprzez szybs ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210102DOI: 10.52778/efsm.21.0102Data: 16.08.2021

Efficacy, safety and tolerability of the fixed combination of ibuprofen (400 mg) and caffeine (100 …

Results of a clinical study (randomised, placebo-controlled, double-blind)


Does combining ibuprofen with caffeine have advantages over ibuprofen alone in the treatment of acute pain? A randomised, placebo-controlled, double-blind study compared efficacy, safety and tolerabil ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210008DOI: 10.52778/efsm.0008Data: 16.08.2021

Ból brzucha, skurcze brzucha i dyskomfort w jamie brzusznej wpływają negatywnie na jakość życia …


W tym badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym online 96% ankietowanych kobiet zgłaszało, że ból brzucha, skurcze brzucha i dyskomfort w jamie brzusznej wpływały niekiedy na wykonywanie codziennych czynn ...

Do artykułu
Autor: Harald Weigmann, PhDEFSM: 2021;1:210118DOI: 10.52778/efsm.21.0118Data: 16.08.2021

Wytyczne dotyczące leczenia bólu brzucha (u pacjentów z zespołem jelita drażliwego)


Ból brzucha występuje często i obniża jakość życia. Wiele towarzystw specjalistycznych na całym świecie opracowało wytyczne dotyczące leczenia zespołu jelita drażliwego i wszystkie wskazują na stosowa ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210127DOI: 10.52778/efsm.21.0127Data: 16.08.2021

Leczenie ostrego bólu: porównanie skuteczności lizynianu ibuprofenu i ibuprofenu


W leczeniu bólu oczekuje się szybkiej i skutecznej ulgi. W badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną placebo badano skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i tolerancję lizyni ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210145DOI: 10.52778/efsm.21.0145Data: 16.08.2021

Recent meta-analysis on the efficacy of peppermint oil in irritable bowel syndrome


The meta-analysis demonstrated that peppermint oil is an effective and safe medicinal agent for treating the symptoms of irritable bowel syndrome. In seven clinical studies, peppermint oil was clearly ...

Do artykułu
Autor: Harald Weigmann, PhDEFSM: 2021;1:210013DOI: 10.52778/efsm.21.0013Data: 16.08.2021

Kofeina – energetyzująca i aromatyczna: ale bezpieczna!


Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) dokonał kompleksowej oceny ryzyka i stwierdził, że regularne spożywanie do 400 mg kofeiny na dobę przez całe życie, ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210160DOI: 10.52778/efsm.21.0160Data: 16.08.2021

Czy złożone leki przeciwbólowe zawierające kofeinę są przyczyną nieprzespanych nocy?


W dwóch badaniach, w których przyjmowano ibuprofen w skojarzeniu ze 100 mg kofeiny trzy razy na dobę, nie wykazano żadnego istotnego wpływu na jakość snu uczestników. Spośród 538 pacjentów problemy ze ...

Do artykułu
Autor: Thomas Weiser, PhDEFSM: 2021;1:210168DOI: 10.52778/efsm.21.0168Data: 16.08.2021