Zamknij

PL - PL


Please select a country and, if applicable, a language.

Przegląd artykułów

Rytm okołodobowy i jego potencjalny wpływ na motorykę jelit


Układ pokarmowy wykazuje okołodobowe wahania aktywności, które są pod kontrolą mechanizmów centralnych i obwodowych. Zaburzenie takich rytmów może być związane z objawami, takimi jak zaparcia. Dostępn ...

Do artykułu
Autor: Robert Lange, PhD i Sabine Landes, PhDEFSM: 2022;2:220149DOI: 10.52778/efsm.22.0149Data: 16.09.2022

Ścisłe przestrzeganie zaleceń i zadowolenie z leczenia fosfolipidami niezbędnymi u pacjentów z …


Przeprowadzono liczne randomizowane badania z grupą kontrolną, które wykazały, że przyjmowanie fosfolipidów niezbędnych (ang. essential phospholipids, EPL) może prowadzić do zmniejszenia stłuszczenia ...

Do artykułu
Autor: Leonid Lazebnik, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Chavdar Pavlov, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Kirill M Starostin, MD i Branko Popovic, MDEFSM: 2022;2:220139DOI: 10.52778/efsm.22.0139Data: 22.08.2022

Self-Healing concept for musculoskeletal pain management: An evidence-based review


International guidelines are commonly integrating complementary and integrative approaches into the management of musculoskeletal pain. This improves overall well-being while concomitantly reducing th ...

Do artykułu
Autor: Bill Giannakopoulos, PharmD, Hayet Kechemir, MD, Mohamed Amessou, PhD i Iva Igracki Turudic, MDEFSM: 2022;2:220130DOI: 10.52778/efsm.22.0130Data: 21.08.2022

Metaanaliza i przegląd narracyjny potwierdzają korzyści ze stosowania fosfolipidów niezbędnych w …


Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD), zwana również stłuszczeniową chorobą wątroby związaną z zaburzeniami metabolicznymi (ang. metabolic associ ...

Do artykułu
Autor: Lorena Petcu, MD i Branko Popovic, MDEFSM: 2022;2:220129DOI: 10.52778/efsm.22.0129Data: 30.07.2022

Dane rzeczywiste (Real-world data, RWD) przemawiają za stosowaniem fosfolipidów niezbędnych w …


Częstość występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) zwiększa się na całym świecie, podobnie jak długoterminowe ryzyko dla zdrowia u osó ...

Do artykułu
Autor: Beata Cywińska-Durczak, MD i Branko Popovic, MDEFSM: 2022;2:220128DOI: 10.52778/efsm.22.0128Data: 25.07.2022

Daily intake of Panax ginseng extract (G115®) supplemented with vitamins and minerals reduces …


Fatigue negatively impacts quality of life even in otherwise healthy individuals. Recent systematic reviews provide mechanistic plausibility for these effects. In addition, a recent study demonstrates ...

Do artykułu
Autor: Anne-Laure Tardy, PhD i Lionel Noah, PhDEFSM: 2022;2:220115DOI: 10.52778/efsm.22.0115Data: 24.06.2022

Dowody na korzystne działanie fosfolipidów niezbędnych oparte na danych rzeczywistych u pacjentów z…


Fosfolipidy niezbędne (ang. essential phospholipids, EPL) należą do grupy leków hepatoprotekcyjnych i ich stosowanie jest zalecane w rosyjskich wytycznych w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej cho ...

Do artykułu
Autor: Igor Maev, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Chavdar Pavlov, MD, PhD, Dr. Med. Sci., Kirill M Starostin, MD i Branko Popovic, MDEFSM: 2022;2:220107DOI: 10.52778/efsm.22.0107Data: 04.05.2022

Nowe leczenie skojarzone zmniejsza obiektywne i subiektywne wskaźniki stresu


Zredukowanie szkodliwego stresu jest kluczowym wyzwaniem, aby móc zachować dobre samopoczucie. Niedawne badanie przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z randomizacją i grupą kontrolną placebo u ...

Do artykułu
Autor: Lionel Noah, PhDEFSM: 2022;2:220049DOI: 10.52778/efsm.22.0049Data: 25.04.2022

Probiotics: quality matters


Probiotics are a generally safe treatment option and have been evaluated positively for several conditions by the Cochrane Collaboration. However, they must have adequate compositional quality and be ...

Do artykułu
Autor: Paolo Pellegrino, MD i Marcos Perez III., MDEFSM: 2022;2:220086DOI: 10.52778/efsm.22.0086Data: 10.04.2022

Zinc and Bacillus clausii: a promising combination to improve immunity in children?


Dietary administration of zinc and use of probiotics can strengthen the immune system in humans, including children. This may lead to fewer and shorter respiratory tract infection episodes. Whether th ...

Do artykułu
Autor: Dorothea M. Greifenberg, PhD i Marcos Perez III., MDEFSM: 2022;2:220084DOI: 10.52778/efsm.22.0084Data: 10.04.2022